Abkhasien
Byer i Abkhasien

Gagra
Gudautʼa
Novy Afon
Pizunda
Sukhum
Tsandrypsh